Porota

O vítězích rozhoduje porota složená nezávislých odborníků z řad finančních analytiků, partnerů, ekonomických novinářů, akademiků a úspěšných podnikatelů.
 
Vždy je určeno pořadí na prvních třech místech. Porota může v každé kategorii udělit zvláštní cenu, a to ve výjimečných případech i pro subjekty s licencí mimo uvedenou definici. Výsledky jsou vždy odůvodněny. 
VRK08198-Edit

VLASTISLAV BŘÍZA

Vlastislav Bříza je českým podnikatelem a od roku 2000 majitelem KOH-I-NOOR holding a.s. Nejprve začal pracovat jako konstruktér, šéfkonstruktér, později se dostal do jeho vedení nejprve jako náměstek a od roku 1994 jako generální ředitel. V současné době řídí Koh-i-noor Holding a.s., jež je českou skupinou s celosvětovou působností a obchodní aktivity v 90 zemích světa. Zahrnuje mimo tužkárenství i divize zdravotnictví a strojírenství. V roce 2014 se stal se českým podnikatelem roku.

MICHAL ČARNÝ

Michal Čarný vystudoval ekonomii a strategii na americké University of Chicago a britské London School of Economics and Political Science. Před příchodem do Mastercard působil pět let ve společnosti Roland Berger Strategy Consultants, kde vedl poradenské projekty se zaměřením na finanční služby a telekomunikační sektor. Pracoval s klienty napříč mnoha regiony, včetně střední a východní Evropy, západní Evropy, jižní Evropy a Blízkého východu. Působil také v jihovýchodní Asii či Číně. V Mastercard byl tři roky odpovědný za přípravu a realizaci strategie pro spotřebitelské a firemní produkty v Česku, na Slovensku a v Rakousku. Na starosti měl také implementaci inovativních služeb s přidanou hodnotou, rozvoj netradičních vydavatelů včetně fintech hráčů a řízení společných aktivit s klíčovými obchodníky. Od září 2019 je generálním ředitelem Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.
VRK08236-Edit

ROBERT ČÁSENSKÝ

Robert Čásenský vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ze 44 let života strávil více než polovinu prací v různých tiskovinách. V roce 1993 začal psát do Českého deníku a přes Denní Telegraf a Lidové noviny doputoval až do MF DNES, tu potom od roku 2006 do roku 2013 vedl jako šéfredaktor. Od roku 2014 je šéfredaktorem magazínu Reportér, kde také pravidelně publikuje rozhovory s osobnostmi českého byznysu.
VRK08228-Edit

PETR DVOŘÁK

Petr Dvořák vystudoval obor Finance na Vysoké škole ekonomické a ve stejném oboru absolvoval i doktorské studium a získal docenturu. Na této škole již více než 30 let přednáší, byl vedoucím katedry bankovnictví, děkanem Fakulty financí a účetnictví, statutárním zástupcem rektorky a prorektorem pro pedagogickou činnost a současně i garantem oboru Bankovnictví a pojišťovnictví. Předmětem odborného zájmu je zejména komerční bankovnictví, regulace bankovnictví a finanční deriváty a jejich využití při řízení bankovních rizik, z této oblasti publikoval řadu odborných článků, vysokoškolských skript a učebnic.  Nyní je rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Radek Halíček

RADEK HALÍČEK

Radek Halíček je řídící partner KPMG v České republice, zároveň vede síť KPMG ve střední a východní Evropě. Radek se specializuje na komplexní právní a daňové poradenství pro finanční instituce, zejména banky, pojišťovny, asset manažery a investiční fondy. Dlouhodobě poskytuje poradenské služby významným českým soukromým investorům a investičním skupinám. Halíček absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studoval také technické obory, účetnictví a management. Je zakladatelem advokátní kanceláře KPMG Legal a členem dozorčí rady Nadačního fondu Neuron.

Mojmír Hampl

MOJMÍR HAMPL

Mojmír Hampl je český ekonom a spisovatel, v letech 2006–2018 byl členem bankovní rady České národní banky. V období let 2008 až 2018 zároveň působil jako viceguvernér ČNB, později v KPMG Česká republika. Nyní působí jako člen správní rady Institutu ekonomického vzdělávání INEV a je předsedou Národní rozpočtové rady.

VRK08261-Edit

DANIEL HELER

 Daniel Heler po více než třiceti letech v bankovnictví především v oblastech finančních trhů, korporátního a investičního bankovnictví a správy aktiv v řídících pozicích v ČSOB, Credit Lyonnais a České spořitelně přešel na druhou stranu finančních služeb. V posledních letech založil a podílí se na fungování poradenských firem a fondů privátního kapitálu jako konzultační a analytická firma Four Dimensions pro oblast řízení tržních rizik a Corporate Finance pro investory a podniky. Dále pak rozvíjí investiční fondy Czech Luxembourg Capital Fund Partners S.A. zabývající se tématickými výklenkovými investičními strategiemi např. v oblasti vědeckých a měřících přístrojů na bázi světelné mikroskopie.

VRK08256-Edit

VERONIKA JŮVOVÁ

Veronika Jůvová při studiu Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze začala pracovat na oddělení legislativy kapitálového trhu Ministerstva financí ČR. V roce 2010 nastoupila do společnosti Conseq Investment Management, a. s., na pozici právník / compliance. Zaměřuje se na regulatorní problematiku fungování kapitálového trhu. Od roku 2016 vede právní oddělení skupiny Conseq, kde působí i jako místopředsedkyně představenstva společnosti QI investiční společnost, a.s. Je členkou Etického výboru a ředitelkou sekce investičních fondů Asociace pro kapitálový trh ČR.
VRK08173-Edit

MARIE KARFÍKOVÁ

Marie Karfíková je profesorkou finančního práva, advokátkou, rozhodkyní a emeritní předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. V minulosti byla mimo jiné členkou Legislativní rady vlády ČR či předsedkyní stálé rozkladové komise ministra financí při výkonu státního dozoru v pojišťovnictví. Od roku 2016 je místopředsedkyní a členkou prezidia Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Jako ocenění za její celoživotní dílo v oboru finančního práva a finanční vědy a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost ji v roce 2020 udělil rektor Univerzity Karlovy stříbrnou medaili Univerzity Karlovy.
P. Lener_BCAS

JAN LENER

Jan Lener je ředitel odboru marketingu a komunikace Broker Consulting. Do oboru finančního zprostředkování nastoupil už v roce 2003. Své působení v Broker Consulting zahájil v roce 2008, kam nastoupil jako ředitel komunikace. V roce 2014 se stal manažerem nově vzniklého projektu Reality. Od roku 2020 pak v Broker Consulting působí na postu ředitele odboru marketingu a komunikace a současně jako předseda představenstva Komory realitních zprostředkovatelů (KORZA). Vedle toho se dlouhodobě věnuje finančnímu vzdělávání, od roku 2019 dokonce z pozice ředitele obecně prospěšné společnosti ABC Finančního vzdělávání, která realizuje finančně vzdělávací akce na školách a ve firmách.

LADISLAV MALŮŠEK

LADISLAV MALŮŠEK

Ladislav Malůšek se celou kariéru věnuje poradenství finančním institucím, zejména významným bankám a pojišťovnám, a také nadnárodním společnostem. V KPMG odpovídá za daňové poradenství pro finanční sektor. Má zkušenosti s projekty zaměřenými na mezinárodní restrukturalizace, fúze a akvizice, se vstupy na burzu a rozsáhlými daňovými litigacemi. Věnuje se také převodním cenám. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

VRK08161-Edit

DAVID MANYCH

David Manych působí ve společnosti Natland od srpna 2013, jako partner a člen představenstva je primárně odpovědný nejen za finanční řízení holdingových entit, ale též za majetkové účasti v segmentu finančních služeb a financování skupiny. Ze své pozice aktivně spolurozhoduje o akviziční politice skupiny i jejím strategickém směřování. Vykonává dozor a naplňuje výkon akcionářských práv. Po absolvování VŠE v Praze pracoval jako asistent auditora a manažer auditu v BDO, následně pak zastával vysoké manažerské funkce ve financích v O2, a to od transformace Českého Telecomu až po začlenění do mezinárodní skupiny Telefonica v Praze i následně v O2 Slough/Londýně.
VRK08184-Edit

MARTIN PRUNNER

Martin Prunner se celý profesní život věnuje obchodu a péči o zákazníky. Od roku 2021 řídí pobočky společnosti PayU pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Předtím ve stejné firmě šest let vedl obchodní tým. Dlouhodobě tak přispívá ke každoročnímu růstu obratu společnosti, která je silným hráčem v poskytování online plateb na českém, evropském a globálním trhu. Po absolvování Vysoké školy finanční a správní získával zkušenosti mimo jiné u mobilního operátora Oskar-Vodafone, následně pracoval ve vedoucích pozicích ve společnostech Citibank a American Express.

pasted image 0

TOMÁŠ SKŘIVÁNEK

Tomáš Skřivánek je člen představenstva vydavatelství Economia odpovědný za produkt a marketing. V letech 2016 až 2021 pracoval pro média vlastněná finanční skupinou Penta v ČR a na Slovensku, naposledy jako šéfredaktorem ekonomického týdeníku TREND v Bratislavě. V roce 2007 založil a do roku 2016 řídil z pozice člena představenstva a šéfredaktora deník E15. Do E15 přešel z pozice zástupce šéfredaktora týdeníku Euro. V roce 2000 spoluzaložil a tři roky vedl server Peníze.cz. Kariéru začal jako ekonomický redaktor v deníku MF Dnes a následně v časopise Týden. Vystudoval národní hospodářství a ekonomickou žurnalistiku na VŠE v Praze a MBA na LIGS University. Má rád cestování a pohyb. Když nepracuje, potkáte ho v létě nejčastěji na kole, v zimě na lyžích. 

VRK08187-Edit

ILONA ŠVIHLÍKOVÁ

Ilona Švihlíková vystudovala Mezinárodní obchod na VŠE. Je děkankou fakulty na Panevropské univerzitě v Praze. Je autorkou či spoluautorkou pěti monografií, věnuje se tématům globalizace, komoditních trhů a hospodářské politice podporující konvergenci.

Petr Teplý foto 2022

PETR TEPLÝ

Petr Teplý je profesor v oboru finance na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). V současnosti působí též jako místopředseda dozorčí rady České exportní banky, a.s. V minulosti pracoval pět let na různých pozicích v ČSOB, absolvoval stáž v investiční bance Spencer Clarke v New Yorku, a taktéž zastával šest let pozici projektového manažera ve společnosti EEIP, a.s. Doktorát získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2009, studoval též v Rakousku, USA a na Novém Zélandu. V rámci svého výzkumu se podílel na více než 150 odborných studiích a 10 knihách, získal mnoho ocenění za svou výzkumnou a akademickou činnost na VŠE a Univerzitě Karlově. 

MIROSLAV ZÁMEČNÍK

Miroslav Zámečník je ekonomický analytik. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Pew Fellow na School of Foreign Service, Georgetown University ve Spojených státech. V letech 2009–2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V současné době je analytikem Týdeníku Hrot a členem Národní ekonomické rady vlády 2020.
VRK08239-Edit

TEREZA ZAVADILOVÁ

Tereza Zavadilová se celý svůj profesní život pohybuje v médiích, konkrétně v ekonomickém a byznysovém zpravodajství, v minulosti například v Lidových novinách, Týdnu, či české redakci BBC. Od založení v roce 2007 pracovala deníku E15, sedm let jej z pozice šéfredaktorky řídila. Je externí komentátorkou Českého rozhlasu Plus, od letoška je co-founderem a CEO nového byznysového portálu Newstream.cz. Píše nejčastěji o financích, bankách a trzích.

JAN ŽŮREK

Jan Žůrek spoluzakládal českou pobočku KPMG v roce 1990. Ve společnosti pracoval do roku 2016, posledních šest let jako řídící partner. V současnosti se podílí na několika projektech private equity. Dále je předsedou výboru pro audit Penzijní společnosti KB. Působí jako člen Ekonomické rady Arcidiecéze pražské. Je členem správní nadace Independent Press, která vlastní vydavatele Deníku N. Dále je ve správní radě organizace Cesta domů poskytující domácí hospicovou péči. Od roku 2021 spolupracuje s Nadací rodiny Vlčkových na projektu dětského paliativního centra.