Cena profesora Mejstříka

V rámci ocenění Mastercard Banka roku je vyhlášen 4. ročník ceny profesora Michala Mejstříka. Cena byla vyhlášena na počest předního českého ekonoma, vysokoškolského pedagoga a dlouholetého člena odborné poroty ocenění Banka roku. Zaslané diplomové práce budou hodnotit členové odborné poroty ocenění Mastercard Banka roku.

Cena může být udělena autorce či autorovi diplomové práce obhájené v období od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024 na vysoké škole v České republice v oboru ekonomie či v některém oboru souvisejícím, která bude mimořádným přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti poznatků nashromážděných v diplomové práci.

Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Korun českých a je rozdělena mezi první tři nejlépe hodnocené práce.

Podmínky pro hodnocení:

Diplomová práce musí být obhájena na české vysoké škole v České republice v období od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024.

Lhůta pro přihlášení diplomové práce do soutěže je do 5. 10. 2024. Slavnostní vyhlášení Ceny profesora Michala Mejstříka se uskuteční v rámci galavečera vyhlášení Mastercard Banka roku dne 21. 11. 2024 v Obecním domě v Praze. Diplomovou práci v elektronické podobě zasílejte na emailovou adresu adam.zvonar@bankaroku.cz.

Diplomová práce musí být doručena včetně posudků vedoucího a oponenta diplomové práce, protokolu obhajoby a průvodního dopisu, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomantky či diplomanta (kontaktní adresa, e-mail a tel. číslo).

Bližší informace získáte na: adam.zvonar@bankaroku.cz