Metodika

Mastercard Banka roku 2021 si klade za cíl ocenit služby a produkty bank a pojišťoven, které působí v České republice a zaměřující na drobnou klientelu, ale i na obchodní společnosti.


V kategorii Banka rokuPojišťovna rokuKorporátní banka roku, Privátní banka roku a Hypotéka roku o vítězích rozhoduje porota složená ze sedmnácti nezávislých odborníků na základě podkladů zaslanými nominovanými subjekty.


Letos bude nově udělena odbornou porotou cena Udržitelná banka roku, která ocení nejlepší ESG projekt nominovaný každou bankou.


Osobními kategoriemi, které oceňují vrcholné představitele bank a pojišťoven, jsou Bankéř roku a Pojišťovák roku. Do kategorie Bankéř roku jsou nominováni vrcholní představitelé bankovních institucí současně nominovaných v hlavní kategorii. Porotou v této kategorii jsou sami bankéři, kteří vyberou ze svého středu vítězného Bankéře roku. Další kategorií je Pojišťovák roku, ve které mezi sebou stejným způsobem hlasují představitelé nominovaných pojišťoven. Vítěze určí hlasování mezi výkonnými řediteli (CEO) nominovaných subjektů, a to na základě anonymního dotazníku. V každé kategorii je vyhlášen pouze jeden vítěz. Nominovaní představitelé bank/pojišťoven musí být ve funkci od 1. ledna předmětného roku do doby přípravy podkladů, a to nepřetržitě.


Tradičně nebude chybět spolupráce s dobročinnou organizací Konto bariéry. Poprvé letos nebudeme vyhlašovat Banku bez bariér, neboť jsme dospěli k závěru, že naprostá většina institucí poskytuje spoluobčanům s handicapem stejný rovný přístup. Letos bude vyhlášen nový projekt, který se bude soustředit na zaměstnávání handicapovaných osob ve finančních institucí. Tento projekt pilotně podpoříme finančním darem.


Tento ročník se mimo jiné ponese v duchu vzpomínky na pana profesora Michala Mejstříka, který byl dlouholetým členem poroty. Cena profesora Michala Mejstříka bude určena studentům českých vysokých škol, která bude oceňovat jejich vynikající akademický počin – diplomovou práci v oboru ekonomie.