Metodika

Mastercard Banka roku 2022 si klade za cíl ocenit služby a produkty bank a pojišťoven, které působí v České republice a zaměřující na drobnou klientelu, ale i na obchodní společnosti.

 

V kategorii Mastercard Banka rokuPojišťovna rokuKorporátní banka roku, Privátní banka roku aHypotéka roku o vítězích rozhoduje porota složená z osmnácti nezávislých odborníků na základě podkladů zaslanými nominovanými subjekty.

 

Letos budou uděleny odbornou porotou ceny Zodpovědná banka roku a Zodpovědná pojišťovna roku, které ocení nejlepší ESG projekt nominovaný každou bankou a pojišťovnu.

 

Osobními kategoriemi, které oceňují vrcholné představitele bank a pojišťoven, jsou Bankéř roku a Pojišťovák roku. Do kategorie Bankéř roku jsou nominováni vrcholní představitelé bankovních institucí současně nominovaných v hlavní kategorii. Porotou v této kategorii jsou sami bankéři, kteří vyberou ze svého středu vítězného Bankéře roku. Další kategorií je Pojišťovák roku, ve které mezi sebou stejným způsobem hlasují představitelé nominovaných pojišťoven. Vítěze určí hlasování mezi výkonnými řediteli (CEO) nominovaných subjektů, a to na základě anonymního dotazníku. V každé kategorii je vyhlášen pouze jeden vítěz. Nominovaní představitelé bank/pojišťoven musí být ve funkci od 1. ledna předmětného roku do doby přípravy podkladů, a to nepřetržitě.

 

Tradičně nebude chybět spolupráce s dobročinnou organizací Konto bariéry. Poprvé letos budeme vyhlašovat Banku bez bariér a Pojišťovna bez bariér v novém duchu. Obě kategorie se budou soustředit na zaměstnávání handicapovaných osob ve finančních institucích. 

 

Letos budou opět vyhlášeny po dvouleté odmlce dvě kategorie, a to Banka zákazníků a Pojišťovna zákazníků, které oceňují nejlepší zákaznickou zkušenost. Cena je udělována dle výsledků mezinárodní metodiky Nunwood & KPMG.

 

I tento ročník se ponese v duchu vzpomínky na pana profesora Michala Mejstříka, který byl dlouholetým členem poroty. Cena profesora Michala Mejstříka je určena studentům/absolventům českých vysokých škol, která bude oceňovat jejich vynikající akademický počin. Cena může být udělena autorce či autorovi diplomové práce obhájené v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 na vysoké škole v České republice v oboru ekonomie či v některém oboru souvisejícím, která bude mimořádným přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti poznatků nashromážděných v diplomové práci. Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Korun českých a je rozdělena mezi první tři nejlépe hodnocené práce. Lhůta pro přihlášení diplomové práce do soutěže je do 5. 10. 2022. Diplomové práce se zasílají v elektronické podobě na emailovou adresu cpmm@bankaroku.czDiplomová práce musí být doručena včetně posudků vedoucího a oponenta diplomové práce, protokolu obhajoby a průvodního dopisu, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomantky či diplomanta (kontaktní adresa, e-mail a tel. číslo).