NEJHODNOTNĚJŠÍ ZNAČKU NA ČESKÉM FINANČNÍM TRHU MÁ ČESKÁ SPOŘITELNA, MEZI POJIŠŤOVNAMI VEDE KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA

Nejvyšší hodnotu na českém finančním trhu má značka Česká spořitelna, mezi pojišťovnami vede Kooperativa pojišťovna. Vyplývá to z žebříčku hodnoty značek bank a pojišťoven na českém trhu, který byl podle metodiky BrandWorth již potřetí sestaven v rámci ocenění Fincentrum Banka roku.
  • i v roce 2015 pokračoval trend poklesu hodnoty značky velkých institucí na českém finančním trhu, naproti tomu hodnota řady menších bank a pojišťoven rostla
  • více než trojnásobně zvýšily svou hodnotu značky Fio banka a AEGON Pojišťovna

Na základě metodiky BrandWorth sestavila žebříček společnost Commercial Solutions. Cílem žebříčku je jasně kvantifikovat hodnotu značek bank a pojišťoven na českém trhu, a moci ji díky konstantní metodice porovnávat v čase. Aktuálně zveřejněný žebříček vychází z údajů, které banky a pojišťovny zveřejnily za rok 2015.

V čele žebříčku bank i v letošním roce obhájila prvenství s nejhodnotnější značkou Česká spořitelna, následovaná Komerční bankou a Československou obchodní bankou. Nejrychleji rostla v procentním vyjádření hodnota značky Fio banka (meziročně o 382 %).
 

Hodnota značky hodnocených bank na českém trhu v roce 2015 (dolní mez hodnoty značky v mil. Kč)
1Česká spořitelna, a.s.62 614
2Komerční banka, a.s.49 904
3Československá obchodní banka, a.s.46 454
4GE Money Bank, a.s. (dnes MONETA Money Bank, a.s.)21 993
5UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.20 914Zdroj:  Analýza BrandWorth, Fincentrum Banka roku 2016

Také v žebříčku hodnoty značek pojišťoven nenastaly v pořadí oproti předchozímu ročníku žádné změny: nejhodnotnější značku má Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, následována Českou pojišťovnou a Českou podnikatelskou pojišťovnou. Nejvyšší procentní růst hodnoty vykázala za rok 2015 AEGON Pojišťovna (meziročně o 309 %).
 

Hodnota značky hodnocených pojišťoven na českém trhu v roce 2015(dolní mez hodnoty značky v mil. Kč)
1Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group15 203
2Česká pojišťovna a.s. (individuální výkazy)11 604
3Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group1 241
4Allianz pojišťovna, a.s.1 225
5BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.1 134

      Zdroj: Analýza BrandWorth, Fincentrum Banka roku 2016

„Image značky a její hodnota nejsou již dávno důležité jen pro manažery marketingu a obchodu finančních institucí. Image značky tvoří ve finančních službách na rozvinutých konkurenčních trzích jednu z hlavních konkurenčních výhod, a podílí se nemalou měrou na hodnotě celé společnosti. Z tohoto úhlu pohledu je to strategická informace pro vlastníky bank a pojišťoven i jejich potenciální investory,“ komentuje výsledky docentka Romana Čižinská, spoluautorka prezentované studie.