BANKA ROKU BUDE ZA ÚČASTI MOTEJLEKSKOCDOPOLE.COM VYHLÁŠENA 28. LISTOPADU

Server MotejlekSkocdopole.com se již posedmé stal partnerem Banky roku. Jde o nejrespektovanější ocenění svého druhu s tradicí od roku 2002. Galavečer se slavnostním vyhlášením výsledků v osmi kategoriích proběhne 28. listopadu v paláci Žofín. Hlavními partnery ocenění jsou společnosti KPMG, Fincentrum a Le Premier. Partnery pak Konto Bariéry, STEM/MARK a MotejlekSkocdopole.com, který je patronem a vyhlašovatelem kategorie Privátní Banka roku.

Oproti minulým ročníků došlo k významnému snížení počtu kategorií, aby vyhlašované ceny lépe odpovídaly aktuální situaci a prioritám spotřebitelů na bankovním a pojišťovacím trhu. Odborná porota zahrne do hodnocení díky partnerství s KPMG Česká republika i parametr zákaznické zkušenosti – Customer Experience. „Právě zákaznická zkušenost bude s největší pravděpodobností hrát stále větší roli při udělování cen i v následujících ročnících Banky roku,“ říká Petr Stuchlík, dlouholetý frontman Banky roku.

Letošní ročník je inspirován legendárním fotografem Františkem Drtikolem.