Kategorie

Ocenění Mastercard Banka roku 2023 je vyhlašováno v šestnácti kategoriích. 

HLAVNÍ KATEGORIE:

·       Banka roku 2023
je hlavní cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší banku roku 2023. Nominováno je 13 bankovních domů působících v ČR, které splňují následující podmínky: subjekt je oprávněn poskytovat bankovní služby v ČR, veřejně nabízí občanům ČR možnost otevřít si účet v Kč vhodný pro vklady, výběry a platební operace se vkladem 1000 Kč, či nižším a poskytuje hypoteční úvěry fyzickým osobám v ČR. 

·       Pojišťovna roku 2023
je cenou pro pojišťovnu, kterou odborná porota považuje za nejlepší v roce 2023. Do této kategorie mohou být nominovány pojišťovny, které jsou oprávněny poskytovat pojišťovací služby v ČR, a které veřejně nabízí jakýkoliv produkt životního či neživotního pojištění pro občany ČR. Nominováno je 30 subjektů. 

·       Korporátní banka roku 2023
je cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší korporátní banku roku 2023. Nominováno je 13 bankovních domů působících v ČR. 

 ·       Privátní banka roku 2023
je cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší privátní banku roku 2023. Nominováno je 9 bankovních domů působících v ČR. 

SPEACIÁLNÍ KATEGORIE:

·       Zodpovědná banka roku 2023
cenu získá nominovaná banka, která na základě vyhodnocených dat bude naplňovat nejvyšší hodnoty ESG. 

·      Zodpovědná pojišťovna roku 2023
cenu získá nominovaná pojišťovna, která na základě vyhodnocených dat bude naplňovat nejvyšší hodnoty ESG. 

·       Banka zákazníka 2023
je ocenění nejlepší zákaznické zkušenosti. Je udělována dle výsledků mezinárodní metodiky Nunwood & KPMG.

·       Pojišťovna zákazníka 2023
je ocenění nejlepší zákaznické zkušenosti. Je udělována dle výsledků mezinárodní metodiky Nunwood & KPMG.

·       Banka bez bariér 2023

je cena vyhodnocená ve spolupráci s Nadací Charty 77 – Konto Bariéry. Cenu získá nominovaná banka, která zaměstnává hendikepované osoby.

 ·       Pojišťovna bez bariér 2023

     je cena vyhodnocená ve spolupráci s Nadací Charty 77 – Konto Bariéry. Cenu získá nominovaná pojišťovna, která zaměstnává hendikepované osoby.


·       Cena profesora Michala Mejstříka
je cena odborné poroty. Cenu získá studentka či student VŠ v ČR za vynikající diplomovou práci z oblasti ekonomie. 

OSOBNÍ KATEGORIE:

·       Bankéř roku 2023
je oceněním nejlepšího bankéře v České republice. Nominováni jsou zástupci bank nominovaných v hlavní kategorii. Cenu získá bankéř, kterého volí ze svého středu sami nejvyšší představitelé nominovaných bank. 

·       Pojišťovák roku 2023
je oceněním nejlepšího generálního ředitele pojišťovny v České republice. Cenu získá GŘ pojišťovny, kterého zvolí ze svého středu sami nejvyšší představitelé nominovaných pojišťoven. 

PRODUKTOVÉ KATEGORIE:

·       Hypotéka roku 2023

     je vybírána z nominovaných hypotečních úvěrů bank. Banky musí splňovat následující podmínky: jsou oprávněny poskytovat bankovní služby v ČR, a současně poskytují hypoteční úvěry fyzickým osobám v ČR. Nominováno je 12 subjektů.

·      Fintech roku 2023
je cena zvláštní odborné poroty, která je určena technologickému nebo inovativnímu produktu, službě nebo procesu používaném ve finančních službách kromě pojišťovnictví. Do této kategorie se dobrovolně hlásí společnosti z řad fintech start-upů (BNPL, PISP, AISP) či technologickýchspolečností dodávajících řešení pro finanční sektor, poskytovatelů bankovních, platebních či úvěrových služeb, kolektivního investování, crowdfundingu, penzijní a investiční společnosti, crypto, aj. Více informací na www.czechinsurtech.cz/mastercard-banka-roku

·      Insurtech roku 2023
je cena zvláštní odborné poroty, která je určena technologickému nebo
inovativnímu produktu, službě nebo procesu používaném v pojišťovnictví. Do této kategorie se dobrovolně hlásí společnosti z řad Insurtech start-upů, technologických společností dodávající řešení pro sektor pojišťovnictví, zprostředkovatelé pojištění, likvidátoři pojistných událostí,pojišťovny a další hráči v pojišťovnictví. 
Více informací na www.czechinsurtech.cz/mastercard-banka-roku