Kategorie

Ocenění Mastercard Banka roku 2022 je vyhlašováno ve čtrnácti kategoriích. 

 

HLAVNÍ KATEGORIE:

·    Mastercard Banka roku 2022
je hlavní cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší banku roku 2022. Nominováno je 12 bankovních domů působících v ČR, které splňují následující podmínky: subjekt je oprávněn poskytovat bankovní služby v ČR, veřejně nabízí občanům ČR možnost otevřít si účet v Kč vhodný pro vklady, výběry a platební operace se vkladem 1000 Kč, či nižším a poskytuje hypoteční úvěry fyzickým osobám v ČR. Titulárním partnerem ocenění je společnost Mastercard.

·    Pojišťovna roku 2022
je hlavní cenou pro pojišťovnu, kterou odborná porota považuje za nejlepší v roce 2022. Do této kategorie mohou být nominovány pojišťovny, které jsou oprávněny poskytovat pojišťovací služby v ČR, a které veřejně nabízí jakýkoliv produkt životního či neživotního pojištění pro občany ČR. Nominováno je 30 subjektů. 

·    Korporátní banka roku 2022
je cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší korporátní banku roku 2022. Nominováno je 13 bankovních domů působících v ČR. 

·    Privátní banka roku 2022
je cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší privátní banku roku 2022. Nominováno je 9 bankovních domů působících v ČR. 

SPEACIÁLNÍ KATEGORIE:

 

·    Zodpovědná banka roku 2022
je cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší v oblasti ESG. 

·    Zodpovědná pojišťovna roku 2022
je cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná pojišťovna, kterou odborná porota považuje za nejlepší v oblasti ESG. 

·    Banka zákazníků 2022
je ocenění nejlepší zákaznické zkušenosti. Je udělováno na základě výsledků mezinárodní metodiky Nunwood & KPMG. 

·    Pojišťovna zákazníků 2022
je ocenění nejlepší zákaznické zkušenosti. Je udělováno na základě výsledků mezinárodní metodiky Nunwood & KPMG. 

·    Banka bez bariér 2022

je cenou odborné poroty ve spolupráci s organizací Konto Bariéry. Cenu získá nominovaná banka, která svým přístupem vytváří rovné přístupy v zaměstnávání hendikepovaných osob.

·     Pojišťovna bez bariér 2022

      je cenou odborné poroty. Cenu získá nominovaná pojišťovna, která svým přístupem vytváří rovné přístupy v zaměstnávání hendikepovaných osob.

·    Cena profesora Michala Mejstříka
je cenou odborné poroty. Cenu získá studentka/student či absolventka/absolvent VŠ v ČR za vynikající diplomovou práci z oblasti ekonomie. 

OSOBNÍ KATEGORIE:

·    Bankéř roku 2022
je oceněním nejlepšího bankéře v České republice. Nominováni jsou zástupci bank nominovaných v hlavní kategorii. Cenu získá bankéř, kterého volí ze svého středu sami nejvyšší představitelé nominovaných bank. 

·    Pojišťovák roku 2022
je oceněním nejlepšího generálního ředitele pojišťovny v České republice. Cenu získá GŘ pojišťovny, kterého zvolí ze svého středu sami nejvyšší představitelé nominovaných pojišťoven. 

PRODUKTOVÁ KATEGORIE:

·    Hypotéka roku 2022

    je vybírána z nominovaných hypotečních úvěrů bank. Banky musí splňovat následující podmínky: jsou oprávněny poskytovat bankovní služby v ČR, a současně poskytují hypoteční úvěry fyzickým osobám v ČR. Nominováno je 12 subjektů.