Kategorie

Ocenění Mastercard Banka roku 2021 je vyhlašováno v devíti kategoriích. 

HLAVNÍ KATEGORIE:

·       Banka roku 2021
je hlavní cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší banku roku 2021. Nominováno je 13 bankovních domů působících v ČR, které splňují následující podmínky: subjekt je oprávněn poskytovat bankovní služby v ČR, veřejně nabízí občanům ČR možnost otevřít si účet v Kč vhodný pro vklady, výběry a platební operace se vkladem 1000 Kč, či nižším a poskytuje hypoteční úvěry fyzickým osobám v ČR. Titulárním partnerem ocenění je společnost Mastercard.

·       Pojišťovna roku 2021
je cenou pro pojišťovnu, kterou odborná porota považuje za nejlepší v roce 2021. Do této kategorie mohou být nominovány pojišťovny, které jsou oprávněny poskytovat pojišťovací služby v ČR, a které veřejně nabízí jakýkoliv produkt životního či neživotního pojištění pro občany ČR. Nominováno je 14 subjektů. Partnerem ocenění je společnost Fincentrum & SwissLifeSelect.

·       Korporátní banka roku 2021
je cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší korporátní banku roku 2021. Nominováno je 14 bankovních domů působících v ČR. Partnerem ocenění je investiční skupina Natland.

·       Privátní banka roku 2021
je cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší privátní banku roku 2021. Nominováno je 8 bankovních domů působících v ČR. Partnerem ocenění je investiční skupina Natland.

SPEACIÁLNÍ KATEGORIE:

·       Udržitelná banka roku 2021
je cena odborné poroty. Cenu získá nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší v oblasti ESG. Partnerem ocenění je společnost Mastercard.

·       Cena profesora Michala Mejstříka
je cena odborné poroty. Cenu získá studentka či student VŠ v ČR za vynikající diplomovou práci z oblasti ekonomie. 

OSOBNÍ KATEGORIE:

·       Bankéř roku 2021
je oceněním nejlepšího bankéře v České republice. Nominováni jsou zástupci bank nominovaných v hlavní kategorii. Cenu získá bankéř, kterého volí ze svého středu sami nejvyšší představitelé nominovaných bank. Partnerem ocenění je společnost Mastercard.

·       Pojišťovák roku 2021
je oceněním nejlepšího generálního ředitele pojišťovny v České republice. Cenu získá GŘ pojišťovny, kterého zvolí ze svého středu sami nejvyšší představitelé nominovaných pojišťoven. Partnerem ocenění je společnost Mastercard.

PRODUKTOVÁ KATEGORIE:

·       Hypotéka roku 2021

     je vybírána z nominovaných hypotečních úvěrů bank. Banky musí splňovat následující podmínky: jsou oprávněny poskytovat bankovní služby v ČR, a současně poskytují hypoteční úvěry fyzickým osobám v ČR. Nominováno je 14 subjektů. Partnerem ocenění je společnost Fincentrum & SwissLifeSelect.