Metodika

Mastercard Banka roku 2023 si tradičně klade za cíl ocenit služby a produkty bank a pojišťoven, které působí v České republice a zaměřující na drobnou klientelu, ale i na obchodní společnosti.

 

V kategorii Mastercard Banka rokuPojišťovna rokuKorporátní banka roku, Privátní banka roku Hypotéka roku o vítězích rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků na základě podkladů zaslanými nominovanými subjekty.

 

Ceny v kategoriích Zodpovědná banka roku a Zodpovědná pojišťovna roku budou hodnoceny na základě objektivních dat ve spolupráci s externím partnerem ocenění.  

 

Osobními kategoriemi, které oceňují vrcholné představitele bank a pojišťoven, jsou Bankéř roku a Pojišťovák roku. Do kategorie Bankéř roku jsou nominováni vrcholní představitelé bankovních institucí současně nominovaných v hlavní kategorii. Porotou v této kategorii jsou sami bankéři, kteří vyberou ze svého středu vítězného Bankéře roku. Další kategorií je Pojišťovák roku, ve které mezi sebou stejným způsobem hlasují představitelé nominovaných pojišťoven. Vítěze určí hlasování mezi výkonnými řediteli (CEO) nominovaných subjektů, a to na základě anonymního dotazníku. V každé kategorii je vyhlášen pouze jeden vítěz. Nominovaní představitelé bank/pojišťoven musí být ve funkci od 1. ledna předmětného roku do doby přípravy podkladů, a to nepřetržitě.

 

Tradičně nebude chybět spolupráce s Nadací Charty 77 – Konto bariéry. Kategorie Banka bez bariér a Pojišťovna bez bariér se budou soustředit na zaměstnávání handicapovaných osob v nominovaných institucích. 

 

Mezi dalšími kategoriemi budou Banka zákazníků a Pojišťovna zákazníků, které oceňují nejlepší zákaznickou zkušenost. Cena je udělována dle výsledků mezinárodní metodiky Nunwood & KPMG.

 

I tento ročník se ponese v duchu vzpomínky na pana profesora Michala Mejstříka, který byl dlouholetým členem poroty. Cena profesora Michala Mejstříka je určena studentům/absolventům českých vysokých škol, která bude oceňovat jejich vynikající akademický počin. 

 

Letos poprvé bude vyhlašováno ocenění v kategoriích Fintech roku a Insurtech roku. V těchto kategoriích bude rozhodovat zvláštní odborná porota složená z řad zástupců ČNB, novinářů a dalších odborníků na oblast inovací v těchto segmentech. Kategorie jsou vyhlašovány ve spolupráci s partnerem ocenění Českou Insurtech Asociací. Více informací na www.czechinsurtech.cz/mastercard-banka-roku